311. skautský oddíl Káňata

Chci se připojit

Napište nám na mail ! Než to ale uděláte, přečtěte si, kdo vlastně jsme a co děláme.

Co je skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.
Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Hodnoty skautingu:

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje více než 64 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

 

Naše činnost

Schůzky

Základem naší pravidelné činnosti jsou schůzky, které se konají vždy jednou týdně.  Jsou rozděleny podle věku a pohlaví, aby se dal připravit přiměřený program pro všechny. V zimě jsme většinu času v klubovně, kde se učíme novým dovednostem, vyrábíme hezké předměty nejen z papíru, hrajeme týmové hry apod. V létě pak trávíme spoustu času venku, protože máme hřiště nedaleko. Na schůzky tedy chodíme oblékaní tak, aby nevadilo, kdybychom se trochu zamazali. Nosíme s sebou povinné věci, které jsou občas potřeba a jsou i dobrým výchovným prostředkem k zodpovědnosti.

Výpravy

Výpravy

Jednou za měsíc pořádáme výpravu mimo Prahu. V létě jezdíme pod stany z celt, v zimě do chalup a různých skautských základen.

Alespoň dvakrát do roka jezdíme na velké akce. Je to střediskový sraz, nebo MOBY, kde potkáme všechny oddíly střediska, a dále obvodní setkání, kde jsou dokonce všichni skauti z Prahy 10. Máme tak možnost poznat nové kamarády a poměřit síly a dovednosti s jinými oddíly. Pro starší je dokonce možnost se s oddílem účastnit zahraničního evropského setkání skautů a skautek Intercamp.

Pořádáme také sportovní kurzy, ať už lyžařský nebo vodácký.

Výpravy jsou pro naši oddílovou činnost velice důležité. Je to způsob, jak se děti naučí postarat se nejen sami o sebe, ale i o své kamarády, jak se naučí znát a rozumět přírodě, vážit si jí a umět si z ní brát tak, aby netrpěla. A to všechno cestou společných zážitků, zábavných her a legrace.

Tábory

Tábory

Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor trvající 2 týdny, kde se zúročí zkušenosti získané během celého roku. Děti se svými kamarády prožijí nezapomenutelné zážitky, romantiku hvězdné oblohy a hořícího ohně, a ještě mnohem víc.

Tábor vnímáme jako prostředí, které má sloužit k tomu, aby si člověk odpočinul od „civilizace“ a jejích vymožeností. Táboříme proto způsobem, že s oddílem přijedeme na zelenou louku a po dobu tábora obýváme jen to, co si sami postavíme. Nakonec ze zelené louky opět odjíždíme. Jsme tak v těsnějším kontaktu s přírodou a děti se sami přesvědčí o tom, že si dokážeme pohodlně vystačit s tím, co jsme sami schopni vybudovat. V rámci prohloubení této zkušenosti pořádáme víkend před začátkem tábora přípravku s rodiči, kdy nám rodiče pomohou se začátkem výstavby tábora a sami se tak podívají, v jak krásných podmínkách se bude celý tábor odehrávat. Po tomto víkendu na tábořišti zpravidla zůstávají roveři a případně i skauti a skautky, aby mohli dostavit všechny stany a pomoct s konečným zařízením tábora.