Současnost

V současné době má oddíl 69 členů a je tak 7. největším v Praze.
Oddíl vede 8 vedoucích společně se 4 dalšími rovery, kteří jsou v oddíle od dětského věku.

Stále rostoucí členská základna dosáhla v minulém roce tokových rozměrů, že jsme poprvé museli tábor rozdělit na dva, každý po 14 dnech, první pro skauty a skautky, druhý pak pro vlčata a světlušky.