2006 – Obnovení dívčího kmene

V tomto roce se díky úsilí hlavních členů oddílu zdvojnásobí počet členů a stmelí celé vedení. Vedení rozhodne o staronovém obnovení dívčího kmene, které povede Radka “Žofka” Szotkowská.