1970 – Zákaz Junáka

V září došlo k rozpuštění Junáka, 35. středisko se z donucení z části přeregistrovalo do Pionýrské organizace, 306. smečka vlčat se stala 1 oddílem „Káňata“. Po roce samostatné činnosti došlo ke sloučení s nefunkční pionýrskou skupinou při ZDŠ V Rybníčkách, vznikla 78. Pionýrská skupina „Skalka-Pražského povstání“, v jejímž rámci dále pracoval nyní již 11. oddíl „Káňata“ stále pod vedením pplk. Kříže. Na tábory se jezdilo až do roku 1974 stále do Miletína. Na podzim oddíl získal vlastní klubovnu na Černokostelecké ulici naproti hotelu Solidarita – byla to suterénní místnost III.kategorie s lokálním vytápěním na uhlí.