1969 – Založení oddílu Káňata

Vzhledem k rostoucímu počtu dětí došlo počátkem roku k rozdělení 305. smečky vlčat na dva celky a vznikla 306. smečka Káňata pod vedením pplk. Jana “Rošti” Kříže. Smečka tábořila samostatně v rámci střediskového tábora v Miletíně.